Username:

Password:

Forgot Password? / Help

Dīķu rakšana

Ūdens ir dabas pirmelements un dabas stihija. Kopš pirmsākumiem ūdens ir bijis svarīgākais un noslēpumainākais elements ikvienam cilvēkam. Tam ir attīroša un atjaunojoša iedarbība, tas nomierina un ārstē. Dīķim dārzā ir ne tikai estētiska, bet arī saimnieciska nozīme. Lasīt vairāk

Hidromeliorācija

Zemkopja darbs tikai tad var dot labus rezultātus, ja pārmitrie lauki ir pienācīgi nosusināti. Latvijā nosusinātie lauki sastāda 60% no lauksaimniecībā izmantojamo zemju kopējās platības. Tikai koptas meliorācijas sistēmas nodrošina efektīvu augsnes ūdens režīma regulēšanu un palielina zemes vērtību. Lasīt vairāk

Nogāžu nostiprināšana

Stāvi krasti un nogāzes var radīt lielas problēmas to apsaimniekošanā Tās pareizi nostiprinot ir lieliska iespēja padarīt apkārtējo vidi estētiski izteiksmīgāku. Svarīgi šīs vietas nostiprināt ar atbilstošiem materiāliem un pielietot pareizās tehnoloģijām, lai nenotiktu zemes viskārtas slīdēšana un grunts izskalošanās. Lasīt vairāk

Nogāžu stiprināšana

Stāvi krasti un nogāzes ir lieliska iespēja padarīt apkārtējo vidi estētiski izteiksmīgāku. Svarīgi šīs vietas nostiprināt ar atbilstošiem materiāliem un pielietot pareizās tehnoloģijām, lai nenotiktu zemes viskārtas slīdēšana un grunts izskalošanās. Lasīt vairāk

Paklājzāliena ražošana

Paklājzāliens ir speciāli audzēta un kopta zāliena velēna ko ar speciālu tehniku nogriež. Tas dod iespēju 2 gadu audzētu zālienu ieklāt jums vēlamajā vietā, un pastaigāties pa to varēsiet praktiski uzreiz pēc ieklāšanas. Tas ir izmantojams arī sporta laukumu zālienu Lasīt vairāk

Zālāju ieklāšana

Paklājzālienu var ieklāt no aprīļa beigām līdz novembra sākumam. Galvenais ir nodrošināt laistīšanu. Jāatceras, ka nogrieztais zāliens jāieklāj un jāsalaista nepārsniedzot 72 stundas. Tā ieklāšana nogāzēs ir ļoti efektīva, lai apturētu nepatīkamos augsnes izskalojumus un eroziju. Lasīt vairāk

Hidromeliorācija

Hidromeliorācija ir radikāla zemes uzlabošana, kas mazina klimatisko apstākļu nelabvēlīgo ietekmi, uz ilgu laiku uzlabo augsnes auglību, veicina zemes, meža un ūdens resursu līdzsvarotu izmantošanu un saglabāšanu, savukārt meliorācijas sistēma ir būvju un ierīču komplekss meliorējamās zemes ūdens režīma regulēšanai Lasīt vairāk

Pieredze, kvalitāte, garantija.

Mūsu komandas augstākais mērķis ir katram klientam piemeklēts labākais risinājums viņa vajadzībām. Veicot savu darbu cenšamies radīt ērtu, ekoloģisku, ainavisku un praktisku vidi apkārt, to piemērot modernai un komfortablai dzīves telpai. Uzņēmuma galvenās darbības jomas ir hidromeliorācija un paklājzāliena ražošana.

Uzņēmuma misija – meliorācijas kā infrastruktūras uzturēšana sabalansējot ietekmi uz vidi ar ieguvumiem tautsaimniecībai.

Uzņēmuma vīzija – darbinieku, sabiedrības, pasūtītāju un institūciju izpratne par videi draudzīgu un ekosistēmu pozitīvi ietekmējošu melioratīvo būvniecības praksi.

Koptas meliorācijas sistēmas ir zemes saimnieka prestiža un goda jautājums. Uzņēmuma ēku, pagalmu, ceļu un ceļmalu sakārtotība, arī uzņēmuma tehnikas ārējais izskats un tehniskais stāvoklis sakoptība liecina par darba un sadzīves kultūru. Uzņēmumā svarīga loma ir darba vides loģistikai, tas palīdz mums būt efektīviem un konkurētspējīgiem.